FINANSIELLA RAPPORTER

Halvårsberättelse Indecap Guide 1 2023-06-30

Halvårsberättelse Indecap Guide 2 2023-06-30

Halvårsberättelse Indecap Guide Företagsobligation 2023-06-30

Halvårsberättelse Indecap Guide Global 2023-06-30

Halvårsberättelse Indecap Guide Global Offensiv 2023-06-30

Halvårsberättelse Indecap Guide Q30 2023-06-30

Halvårsberättelse Indecap Guide Sverige 2023-06-30

Halvårsberättelse Indecap Guide Sverige Offensiv 2023-06-30

Halvårsberättelse Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond 2023-06-30


Årsberättelse Indecap Guide 1 2022-12-31

Årsberättelse Indecap Guide 2 2022-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Företagsobligation 2022-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Global 2022-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Global Offensiv 2022-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Q30 2022-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Sverige 2022-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Sverige Offensiv 2022-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond 2022-12-31


Likviditetsreserv Q1


Årsredovisning 2023 Indecap Fonder AB

Årsredovisning 2022 Indecap Fonder AB

Önskar du äldre årsredovisningar eller andra finansiella rapporter hör du lättast av dig till oss via e-post: info@indecapfonder.se