INDECAP GUIDE GLOBAL

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot globala aktiemarknader. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen av Morgan Stanley Capital Index ”The World Index” (NET TR), omräknat till svenska kronor. 

HandelsplatsMfexSwedbankSH PensionIndecap IPS
Indecap Guide Globalxxxx

UTVECKLING I ÅR

Hittills i årUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
2022-10-31-0,09%-2,44%2,35%396,45

HISTORISK UTVECKLING

ÅrUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
202127,34%34,30%-6,96%
20204,44%1,68%2,76%
201937,76%34,80%2,96%
20182,56%-1,15%3,71%
201718,18%10,31%7,87%
201611,82%15,85%-4,03%
20159,96%6,76%3,2%
201419,80%27,90%-8,1%
201321,62%25,06%-3,44%
20128,07%9,07%-1,00%
2011-9,05%-3,68%-5,37%
20103,00%5,24%-2,24%
200927,77%17,39%10,38%
2008-24,88%-29,30%4,42%
20077,45%2,99%4,46%
20063,38%3,24%0,13%
200533,32%31,10%2,22%

* Sedan starten 2004-11-16 till 2006-01-30 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade Globalfondportfölj.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.