INDECAP GUIDE SVERIGE

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot Sverige. Detta innebär att Fonden huvudsakligen kommer investera i aktier i bolag som har sin verksamhet i Sverige, eller fonder med motsvarande inriktning. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och försöker upprätthålla en bra sektormässig balans för att minska risken.

HandelsplatsMfexSwedbankSH PensionIndecap IPS
Indecap Guide Sverigexxxx

UTVECKLING I ÅR

Hittills i årUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
2022-08-31-18,33%-21,83%3,50%300,06

HISTORISK UTVECKLING

ÅrUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
202128,50%34,34%-5,84%
202010,27%8,66%1,61%
201931,84%27,96%3,88%
2018-3,72%-6,53%2,81%
20179,37%8,68%0,69%
201612,36%8,42%3,94%
20158,86%2,28%6,58%
201417,69%12,69%5,00%
201325,51%24,39%1,12%
201216,86%15,53%1,33%
2011-16,75%-16,06%-0,70%
201023,94%23,40%0,54%
200953,63%49,46%4,17%
2008-42,57%-38,77%-3,80%
2007-3,63%-1,99%-1,63%
200629,12%25,51%3,61%
200539,12%34,21%4,91%
200416,73%16,82%-0,09%
200334,4932,46%2,03%

*Sedan starten 2002-05-02 till 2003-10-31 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade sverigefondportfölj.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.