INDECAP GUIDE SVERIGE

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot Sverige. Detta innebär att Fonden huvudsakligen kommer investera i aktier i bolag som har sin verksamhet i Sverige, eller fonder med motsvarande inriktning. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och försöker upprätthålla en bra sektormässig balans för att minska risken.

HandelsplatsMfexSwedbankSH PensionIndecap IPS
Indecap Guide Sverigexxxx

UTVECKLING 2021

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
Januari1,96%3,69%-1,73%291,52
Februari2,32%3,65%-1,33%298,28
Mars7,97%9,86%-1,89%322,06
April1,41%0,91%0,50%326,59
Maj1,42%1,71%-0,29%331,23
Juni1,49%0,82%0,67%336,15
Juli4,95%5,47%-0,52%352,80
Augusti-1,18%-0,81%-0,37%348,63
Totalt21,93%27,83%-5,90%

Jämförelseindex: MSCI Sweden NR SEK

HISTORISK UTVECKLING

ÅrUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
202010,27%8,66%1,61%
201931,84%27,96%3,88%
2018-3,72%-6,53%2,81%
20179,37%8,68%0,69%
201612,36%8,42%3,94%
20158,86%2,28%6,58%
201417,69%12,69%5,00%
201325,51%24,39%1,12%
201216,86%15,53%1,33%
2011-16,75%-16,06%-0,70%
201023,94%23,40%0,54%
200953,63%49,46%4,17%
2008-42,57%-38,77%-3,80%
2007-3,63%-1,99%-1,63%
200629,12%25,51%3,61%
200539,12%34,21%4,91%
200416,73%16,82%-0,09%
200334,4932,46%2,03%

*Sedan starten 2002-05-02 till 2003-10-31 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade sverigefondportfölj.

Jämförelseindex: MSCI Sweden NR SEK

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.