Indecaps filosofi bygger på forskning och erfarenheter att identifiera skickliga förvaltare samt portföljkomposition.

 Bakom varje framgångsrik fond finns det alltid en duktig förvaltare. I slutänden är det trots allt människor som skapar avkastning och resultat. Genom att hitta förvaltare med olika förvaltningsstilar och strategier anpassas respektive förvaltares påverkan utifrån risk och marknadsvy komponerar Indecaps förvaltningsteam fondportföljer. Med hjälp av en väl underbyggd strategi bevakar Indecap ständigt fondförvaltarna och deras resultat. Indecaps rådgivning förpackas i portföljer och tillgångarna allokeras till underliggande fondförvaltare. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevakning alltid vara investerade hos de förvaltare som enligt Indecaps analyser är de bästa inom respektive placeringsinriktning.