INDECAP GUIDE 1

Fonden är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper.

HandelsplatsPensionsmyndighetenSwedbankIndecap IPS
Indecap Guide 1 x x x

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.

UTVECKLING 2021

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
Januari0,22%-0,12%0,34%107,66
Februari0,05%-0,45%0,50%107,66
Mars-1,00%0,78%0,22%108,65
April-0,09%0,11%-0,20%108,50
Maj0,22%-0,19%0,41%108,69
Juni0,47%0,74%-0,27%109,14
Juli0,07%0,94%-0,87%109,17
Augusti0,12%0,11%0,01%109,26
Totalt2,07%1,92%0,15%

HISTORISK UTVECKLING

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
20200,05%0,73%-0,68%
20195,85%3,99%1,86%
2018-1,08%-0,44%-0,64%

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.