INDECAP GUIDE 1

Fonden är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper.

HandelsplatsPensionsmyndighetenSwedbankIndecap IPS
Indecap Guide 1 x x x

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.

UTVECKLING I ÅR

Hittills i årUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
2022-10-31-2,62%-5,19%2,57%104,90

HISTORISK UTVECKLING

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
20212,53%2,87%-0,34%
20200,05%0,73%-0,68%
20195,85%3,99%1,86%
20180,52%0,39%0,13%

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.