Våra ägare

Indecap Fonder AB ägs till 100 % av Indecap Holding AB. Indecap Holding AB ägs till 84 % av sparbanker och till 16% av personal i Indecap genom företag.