Indecap Guide Global Offensiv

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot globala aktiemarknader. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen av Morgan Stanley Capital Index ”The World Index” (NET TR), omräknat till svenska kronor. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot globala aktiemarknaden. Fonden kommer investera i aktier i bolag som har sin verksamhet i eller som är inriktad mot dessa marknader, alternativt fonder med motsvarande inriktning. För att minska risken försöker fonden upprätthålla en bra geografisk och sektormässig balans. Fonden söker bolag med hög tillväxt eller hög tillväxtpotential.

HISTORISK UTVECKLING

Fonden startade 2021-09-30

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.