INDECAP Q30

Nordens första fond med inriktning på kvinnligt ledarskap. Fonden Indecap Q30 investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar tillgångarna i de 30 svenska börsbolag som, enligt Indecaps algoritm, har  störst andel kvinnor i styrande positioner inom respektive sektor.

Indecap Q30 har hållbara investeringar som mål. Med denna fond avser vi att leva upp till de högsta hållbarhetskraven enligt EU:s hållbarhetsregelverk vilket gör den till en mörkgrön artikel 9 fond. Vi på Indecap ser hållbarhetsfrågan som mer än bara specifikt miljö – hela samhället måste förändras för att vi ska kunna bli hållbara och ett tydligt mål för en hållbar utveckling är ett jämställt samhälle. Det är inte bara Indecap som tycker detta, utan det går helt i linje med FN:s hållbarhetsmål: ”Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.”  

Fonden finns tillgänglig på fondtorgen hos Avanza, Mfex, Nordnet och Swedbank.

HandelsplatsAvanzaMfexNordnetSwedbankIndecap IPS
Indecap Q30xxxxx

UTVECKLING I ÅR

Hittills i årUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
2022-08-31-27,30%-21,83%-5,47%136,06

HISTORISK UTVECKLING (fonden startade 4/10-2017)

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
202125,01%34,34%-9,33%
202019,82%8,66%11,16%
201933,45%27,96%5,49%
2018-4,61%-6,53%1,92%
2017-0,73%-2,03%1,92%

Index: MSCI Sweden (Net TR).

 

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.