INDECAP Q30

Nordens första fond med inriktning på kvinnligt ledarskap. Fonden Indecap Q30 investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar tillgångarna i de 30 svenska börsbolag som, enligt Indecaps algoritm, är bäst inom respektive sektor på att öka mängden kvinnor i styrande positioner.

Fonden finns tillgänglig på fondtorgen hos Avanza, Mfex, Nordnet och Swedbank.

HandelsplatsAvanzaMfexNordnetSwedbankIndecap IPS
Indecap Q30xxxxx

UTVECKLING 2021

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
Januari0,55%3,69%-3,14%150,53
Februari1,92%3,65%-1,73%153,42
Mars8,21%9,86%-1,65%166,02
April6,99%0,91%6,08%177,63
Maj1,68%1,71%-0,03%180,62
Juni-1,25%0,82%-2,07%178,37
Juli4,19%5,47%-1,28%185,85
Augusti0,85%-0,81%1,66%187,43
Totalt25,20%27,83%-2,63%

HISTORISK UTVECKLING (fonden startade 4/10-2017)

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
202019,82%8,66%11,16%
201933,45%27,96%5,49%
2018-4,61%-6,53%1,92%
2017-0,73%-2,03%1,92%

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.