Välkommen till

Indecap fonder

Vi bevakar, analyserar och utvärderar marknaden så att dina pengar alltid är placerade i de fonder som har de bästa förutsättningar för tillfället.

Fakta

Vi låter siffrorna tala för sig själva

0
Fonder
0
År av erfarenhet
0
Kunder

Ukrainakrisen

Sedan Ryssland oprovocerade attack på Ukraina, är krig och mänskligt lidande i Europa än en gång ett faktum. Vi på Indecap, likväl som en stor del av världen, tar starkt avstånd ifrån denna handling.

Att investera etiskt och hållbart är en självklar del av Indecaps vardag och detta synsätt frångår vi inte nu när det sätts på prov. Vi har ställt oss bakom de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 och dess mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Detta har inneburit att vi på Indecap har avyttrat alla våra ryska innehav i våra fonder och att vi och våra kunder därmed helt saknar direktexponering mot ryska marknaden. Vi har även valt att donera pengar till UNHCR för att hjälpa till med deras insatser i Ukraina.

Läs gärna mer om UNHCR:s arbete i Ukraina.

Indecap är ett analysföretag, vad vi analyserar är fondförvaltare.