Välkommen till

Indecap fonder

Vi bevakar, analyserar och utvärderar marknaden så att dina pengar alltid är placerade i de fonder som har de bästa förutsättningar för tillfället.

Fakta

Vi låter siffrorna tala för sig själva

0
Fonder
0
År av erfarenhet
0
Kunder

Indecap ser fram emot att påbörja vårt samarbete med Invidem

Vi hänvisar till Invidems pressmeddelande:

Founded by six leading banks in the Nordics, Invidem’s KYC service is nonetheless accessible to all Nordic businesses requiring generic and compliant KYC information. Invidem is happy to announce its seventh – and first non-owner – client. Swedish fund management company Indecap Fonder will start using the service in April 2022.

Invidem was founded in 2019 by six leading banks in the Nordics – Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank – as a joint venture for the common good. The company utilises technology to create an efficient and effortless KYC process while at the same time advancing modern financial crime prevention.

Invidem collects, validates and verifies generic KYC information for corporate customers and provides this information to entities under AML regulations. The service, launched in September 2021, uses a Nordic standard for the gathering and quality assurance of the information. Invidem has now received it seventh – and first non-owner – client.

“Compliance is – or at least should be – a top priority for all companies in our business. Choosing Invidem’s KYC service, we not only succeed in meeting regulatory requirements but also raise the bar to a new business standard. In addition, we hope to provide our customers with an improved customer experience”, says Johan Svedin, CEO of Indecap Fonder.

”We are very happy to welcome Indecap Fonder on the important journey towards a brighter KYC future. Looking at Indecap Fonder, I see a fast-moving company that shares our mission to prevent financial crimes. I feel confident in our capability to meet the company’s expectations,” states Marit Bø Bornstein, CEO of Invidem.

Ukrainakrisen

Sedan Ryssland oprovocerade attack på Ukraina, är krig och mänskligt lidande i Europa än en gång ett faktum. Vi på Indecap, likväl som en stor del av världen, tar starkt avstånd ifrån denna handling.

Att investera etiskt och hållbart är en självklar del av Indecaps vardag och detta synsätt frångår vi inte nu när det sätts på prov. Vi har ställt oss bakom de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 och dess mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Detta har inneburit att vi på Indecap har avyttrat alla våra ryska innehav i våra fonder och att vi och våra kunder därmed helt saknar direktexponering mot ryska marknaden. Vi har även valt att donera pengar till UNHCR för att hjälpa till med deras insatser i Ukraina.

Läs gärna mer om UNHCR:s arbete i Ukraina.

Indecap är ett analysföretag, vad vi analyserar är fondförvaltare.