INDECAP GUIDE 2

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars långsiktiga placeringsinriktning är att vara exponerad cirka 50 procent mot den svenska aktiemarknaden, 30 procent mot den globala aktiemarknaden och 20 procent mot tillväxtmarknader. 

HandelsplatsPensionsmyndighetenSwedbankIndecap IPS
Indecap Guide 2xxx

UTVECKLING 2021

Hittills i årUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
2021-11-3016,84%22,75%-5,91%154,06

HISTORISK UTVECKLING

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
20206,57%5,74%0,83%
201934,10%29,53%4,57%
2018-1,84%-5,03%3,19%
.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp