INDECAP GUIDE FÖRETAGSOBLIGATION

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper så att Fonden får en genomsnittlig räntebindningstid som överstiger 1 år. Inriktningen på placeringarna är primärt företagsobligationer. 

HandelsplatsMfexSwedbankSH PensionIndecap IPS
Indecap Guide Företagsobligationxxxx

UTVECKLING 2021

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
Januari0,33%0,19%0,14%67,72
Februari0,21%-0,29%0,50%67,86
Mars0,16%0,07%0,09%67,97
April0,25%0,04%0,21%68,14
Maj0,21%0,00%0,21%68,28
Juni0,15%0,08%0,07%68,38
Juli0,19%0,31%-0,12%68,51
Augusti0,23%0,05%0,18%68,67
Totalt1,73%0,45%1,28%

HISTORISK UTVECKLING

ÅrUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
20200,90%1,85%-0,95%
20194,03%1,42%2,61%
2018-0,17%-0,07%-0,10%
20172,99%1,31%1,68%
20161,91%3,04%-1,13%
2015-0,45%0,45%-0,90%
20144,02%6,15%-2,13%
20132,21%0,70%1,51%
20123,04%1,57%1,47%
201112,12%13,27%-1,15%
20103,32%2,94%0,37%
20090,82%-0,93%1,75%
200814,70%15,70%-1,00%
20072,19%1,64%0,55%
20060,98%1,21%-0,24%

* Från starten 2006-01-30

Fram till och med 2013-02-28 baserades resultatet på placeringsinriktningen mot svenska obligationsfonder. Jämförelseindex var då OMRX T-Bond. Från och med 2013-03-01 är jämförelseindex: NOMX Credit SEK Total Return Index. Från och med 2020-06-01 är jämförelseindex: Solactive SEK IG Credit Index.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.