Hållbarhet

Hållbara investeringar

Hållbarhet beaktas i förvaltningen av alla Indecaps fonder. Våra fonder investerar inte i bolag som kränker internationella riktlinjer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. Indecap är ansluten till FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI. Genom att skriva under PRI har Bolaget åtagit sig att beakta miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i Bolagets investeringsanalyser och placeringsbeslut. Att aktivt arbeta med dessa aspekter i fondförvaltningen samt jobba för en mer hållbar finansbransch.