FINANSIELLA RAPPORTER

Årsberättelse Indecap Guide 2 2021-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Avkastningsfond 2021-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Företagsobligation 2021-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Global 2021-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Global Offensiv 2021-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Q30 2021-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Sverige 2021-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Sverige Offensiv 2021-12-31

Årsberättelse Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond 2021-12-31

Likviditetsreserv Q3

Årsredovisning 2022 Indecap Fonder AB

Årsredovisning 2021 Indecap Fonder AB

Delårsredovisning 2022 Indecap Fonder AB

Delårsredovisning 2021 Indecap Fonder AB

Önskar du äldre årsredovisningar eller andra finansiella rapporter hör du lättast av dig till oss via mail.