Medarbetare

Johan webb lågupplöst

Johan Svedin

CEO
Inom Indecapkoncernen sedan januari 2007. Johan är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt jurist från Stockholms Universitet, med inriktning mot affärsjuridik. Johan har tidigare arbetat för Servando Law.

Maria Gunnarsson Ferm beskuren Indecapbakgrund

Maria Gunnarsson – Ferm

Försäljningschef
Ekonomexamen med inriktning finansiell ekonomi och nationalekonomi. Verkat inom finansbranschen sedan 2001. Har tidigare jobbat på Swedbank Robur som Försäljningsansvarig och kommer senast från Movestic Liv & Pension där hon ansvarade för fondutvärderingen.

Jenny S webb lågupplöst

Jenny Spångberg

Business Controller
Har arbetat på Indecap fonder sedan oktober 2017. Jenny har en Civilekonomexamen ifrån Stockholms universitet och har tidigare arbetat hos Danske Capital och Kammarkollegiet.

Philip webb lågupplöst

Philip Andersson

Fondadministration
Philip har jobbat på Indecap Fonder sedan januari 2022. Philip har studerat nationalekonomi och företagsekonomi på kandidatnivå och även finans på masternivå.

Jenny U webb lågupplöst

Jenny Undberg

Ekonomi
Inom Indecapkoncernen sedan januari 2015 som ansvarig för bolagens ekonomi och har även rollen som dataskyddsombud. Sedan 2007 har hon haft uppdrag för ägarbolag till Indecap.

Emil webb lågupplöst

Emil Sjöberg

Fondadministration
Har arbetat på Indecap fonder sedan juni 2017. Emil har en kandidatexamen i ekonomi ifrån Uppsala Universitet Campus Gotland.

Karl webb lågupplöst

Karl Wahnberg

Fondförvaltare
På Indecap sedan 2003. Karl är civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 på bl.a. svensk Exportkredit och Wassum Investment Consulting.

Elena webb lågupplöst

Elena Herrero

Fondförvaltare & hållbarhetsansvarig
Elena arbetar på Indecap sedan september 2013 och har en civilekonomutbildning från Linköpings universitet.

Tobias webb lågupplöst

Tobias Kohl

Fondförvaltare
På Indecap sedan 2002. Tobias är civilekonom och skrev sin magisteruppsats vid Stockholms Universitet i ämnet kapitalförvaltning. Tobias har tidigare arbetet inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar.

Jan-Berglund-scaled.jpg

Jan Berglund

COO
Inom Indecapkoncernen sedan april 2012. Jan är diplomerad marknadsekonom och har varit verksam inom finansbranschen sedan 1998. Senast som Relation Manager på Swedbank Investment Center. Jan har också varit försäljningschef och Key Account Manager på Swedbank Robur AB samt kontorschef på Swedbank.

Hedvig webb lågupplöst

Hedvig Svedin

Kommunikation
Hedvig arbetar på Indecap AB sedan 2012. Hedvig har studerat på Handelshögskolan samt på JMK, båda i Stockholm. Hedvig har tidigare arbetat för Standard&Poor’s.

Nathalie webb lågupplöst

Nathalie Dahlqvist

Fondadministration
Nathalie arbetar på Indecap sedan augusti 2022 med fondadministration.

Hakan-Karlsson-1-scaled.jpg

Håkan Karlsson

Regionchef nord
Började på Indecap i april 2012. Gymnasieekonom med över 20 års erfarenhet från bank- och finansbranschen, senast som Relation Manager på Swedbank Investment Center. Har tidigare jobbat på Sörmlands sparbank och som försäljningschef och Key Account Manager på Swedbank Robur AB.

Hanna Lindström

Hanna Lindström

Riskansvarig
Hanna är ansvarig för Indecaps riskfunktion via Advisense. Hon har de senaste åren arbetat som risk- och compliancekonsult inom bank och finans. Innan dess arbetade hon på Finansinspektionen som analytiker inom främst FINREP och COREP. Hon har även tidigare arbetat i olika roller på Swedbank och har erfarenhet från arbete inom Kapitalförvaltning.

Fredrik Söder

Fredrik Söder

Internrevision
Fredrik är ansvarig för Indecaps Internrevisionsfunktion via PwC där han är Internrevisionspartner och ansvarar för bland annat outsourcade internrevisionsfunktioner inom finansiell sektor. Innan dess arbetade han inom försäkringsbranschen och som controller inom ett retailföretag.

Karin Sandberg comliance

Karin Sandberg

Funktionen för regelefterlevnad (compliance)
Karin ansvarar för funktionen för regelefterlevnad via Advisense. Karin har även rollen om dataskyddsombud och bidrar med stöd till centralt funktionsansvarig gällande AML/CFT. Karin har en jur kand och har tidigare arbetat som affärsjurist. Under de senaste åren har Karin ansvarat för funktionen för regelefterlevnad vid flera banker.

Peter-Bredelius-scaled.jpg

Peter Bredelius

Jurist och styrelseledamot
Peter är jur.kand. sedan 1988 och var under 25 år verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl. Han har under sin advokatverksamhet i stor omfattning arbetat med institutioner och bolag i den finansiella sektorn. Idag bedriver Peter egen konsultverksamhet inom affärs- och bolagsjuridik samman med styrelseuppdrag. Peter är anlitad som bolagsjurist för Indecapkoncernen.

Helene W webb lågupplöst

Helene Willberg

Styrelseordförande
Helene har över 25 års erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning bl a avseende företagstransaktioner och bolagsstyrning samt revisionstjänster till multinationella företag. Hon är civilekonom och har en bakgrund som auktoriserad revisor och fd vd för KPMG i Sverige. Helene har flera olika styrelseuppdrag bland annat sitter hon i styrelsen för Thule Group AB.

Håkan Nordblad

Håkan Nordblad

Styrelseledamot
Håkan är VD för Westra Wermlands Sparbank sedan 2009. Han kom då från Nordea där han varit verksam sedan 1990 och hade ett flertal ledande befattningar, bland annat koncernansvarig för Segment Corporate. Håkan är även ordförande Affärsrådet mellan Sparbankerna och Swedbank och är även ordförande i Kompetens och Kapital i Värmland AB och vice ordförande i EkoVäst Invest AB.

Paulina von Euler

Paulina von Euler

Styrelseledamot
Paulina är partner och VD för von Euler & Partners. Hon har varit verksam i branschen som förvaltare för stiftelser, privatpersoner och företag i över 25 år. Paulina var bland annat ansvarig på SEB för förvaltning av familjestiftelser, Särskild förvaltning. Efter SEB arbetade hon som förvaltare på Trevise Bank.

Håkan Johansson

Håkan Johansson

Styrelseledamot
Håkan Johansson är entreprenör och styrelsearbetare. Han har en Fil Kand i Nationalekonomi och Statistik från Lunds universitet och har mångårig erfarenhet från olika chefspositioner inom Swedbank AB. Håkan sitter i styrelsen för Ölands Bank AB, Fedelta Finance AB och Finepart Sweden AB.

Leif Johansson

Leif Johansson

Styrelseledamot
Leif Johansson har ekonom examen från Stockholms Universitet och är fd vd för Sparbanken Skaraborg AB. Han har varit verksam inom svenska banker på olika positioner i över 40 år. För närvarande är han styrelseordförande i Ledsjö Vind AB (publ). Leif har tidigare varit styrelseledamot i Sparbanksgruppen, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank, samt Västra Sveriges Sparbanksförening.

Mats webb lågupplöst

Mats Lagervist

Koncernchef
Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan 1987. Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vVD för Swedbank Robur AB under tiden 2004-2009. Styrelseledamot i Fondbolagens Förening.

Cecilia Jeffner

Cecilia Jeffner

Styrelseledamot
Cecilia är civilekonom och styrelseordförande i Sparbanken Bergslagen. Ceclilia var vd för Bergslagens Sparbank mellan 2014 och 2024. Hon har tidigare arbetat i banken i olika roller sedan 1997. Cecilia har flera olika styrelseuppdrag bland annat sitter hon i styrelsen för Svealands Risk och Compliance AB och Sparbankernas Riksförbund.