Medarbetare

Johan Svedin

Johan Svedin

CEO
Inom Indecapkoncernen sedan januari 2007. Johan är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt jurist från Stockholms Universitet, med inriktning mot affärsjuridik. Johan har tidigare arbetat för Servando Law.

Jan-Berglund-scaled.jpg

Jan Berglund

COO
Inom Indecapkoncernen sedan april 2012. Jan är diplomerad marknadsekonom och har varit verksam inom finansbranschen sedan 1998. Senast som Relation Manager på Swedbank Investment Center. Jan har också varit försäljningschef och Key Account Manager på Swedbank Robur AB samt kontorschef på Swedbank.

Jenny Spångberg

Jenny Spångberg

Business Controller
Har arbetat på Indecap fonder sedan oktober 2017. Jenny har en Civilekonomexamen ifrån Stockholms universitet och har tidigare arbetat hos Danske Capital och Kammarkollegiet.

Jesper-Idehed-scaled.jpg

Jesper Idehed

Fondadministration
Jesper har jobbat på Indecap sedan 2014 medan han avslutade sin kandidatexamen i ekonomi på Stockholms Universitet. Sedan januari 2017 är han heltidsanställd i Indecapkoncernen.

Jenny-Undberg-scaled.jpg

Jenny Undberg

Ekonomi
Inom Indecapkoncernen sedan januari 2015 som ansvarig för bolagens ekonomi. Jenny har arbetat 15 år med revisions och redovisningsfrågor och kommer senast från Rådek Redovisning och Revision. Sedan 2007 har hon haft uppdrag för ägarbolag till Indecap.

Emil Sjöberg

Emil Sjöberg

Fondadministration
Har arbetat på Indecap fonder sedan juni 2017. Emil har en kandidatexamen i ekonomi ifrån Uppsala Universitet Campus Gotland.

Karl-Wahnberg-scaled.jpg

Karl Wahnberg

Fondförvaltare
På Indecap sedan 2003. Karl är civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 på bl.a. svensk Exportkredit och Wassum Investment Consulting.

Elena-Herrero-scaled.jpg

Elena Herrero

Fondförvaltare & hållbarhetsansvarig
Elena arbetar på Indecap sedan september 2013 och har en civilekonomutbildning från Linköpings universitet.

Tobias-Kohl-scaled.jpg

Tobias Kohl

Fondförvaltare
På Indecap sedan 2002. Tobias är civilekonom och skrev sin magisteruppsats vid Stockholms Universitet i ämnet kapitalförvaltning. Tobias har tidigare arbetet inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar.

Mats Bergström

Riskansvarig
Mats är ansvarig för Indecaps riskfunktion via Transcendent Group där han arbetar som konsult inom risk och compliance. Mats har bred erfarenhet från arbete inom riskområdet och har arbetat inom den finansiella sektorn i 13 år, bland annat som specialist inom internkontroll och som riskchef för Nordeas svenska bolåneinstitut.

Anna Olls Eén

Anna Olls Eén

Internrevision
Anna arbetar med Indecaps internrevisionsfunktion via PwC där hon är internrevisionskonsult. Som konsult arbetar Anna med outsourcade och-cosourcade internrevisionsfunktioner för banker, fondbolag och försäkringsbolag inom finansiell sektor där hon fungerar som projektledare men också specialist. Anna är civilekonom och har bakgrund inom en av Sveriges störst banker.

Fredrik Söder

Fredrik Söder

Internrevision
Fredrik är ansvarig för Indecaps Internrevisionsfunktion via PwC där han är Internrevisionspartner och ansvarar för bland annat outsourcade internrevisionsfunktioner inom finansiell sektor. Innan dess arbetade han inom försäkringsbranschen och som controller inom ett retailföretag.

DavidBergin_Cinode.jpg

David Bergin

Compliance
David är jurist samt ekonom och är ansvarig för Indecaps compliancefunktion via Transcendent Group där han arbetar som konsult sedan 2020. Som konsult arbetar David med outsourcade compliancefunktioner samt hjälper till som sakkunnig i frågor relaterade till finansiella regelverk.

Peter-Bredelius-scaled.jpg

Peter Bredelius

Jurist och styrelseledamot
Peter är jur.kand. sedan 1988 och och var under 25 år verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl. Han har under sin advokatverksamhet i stor omfattning arbetat med institutioner och bolag i den finansiella sektorn. Idag bedriver Peter egen konsultverksamhet inom affärs- och bolagsjuridik samman med styrelseuppdrag. Peter är anlitad som bolagsjurist för Indecapkoncernen.

helene willberg utomhus

Helene Willberg

Styrelseordförande
Helene har över 25 års erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning bl a avseende företagstransaktioner och bolagsstyrning samt revisionstjänster till multinationella företag. Hon är civilekonom och har en bakgrund som auktoriserad revisor och fd vd för KPMG i Sverige. Helene har flera olika styrelseuppdrag bland annat sitter hon i styrelsen för Thule Group AB och Footway.

Håkan Nordblad

Håkan Nordblad

Styrelseledamot
Håkan är VD för Westra Wermlands Sparbank sedan 2009. Han kom då från Nordea där han varit verksam sedan 1990 och hade ett flertal ledande befattningar, bland annat koncernansvarig för Segment Corporate och chef för Lean Banking. Håkan sitter även i styrelsen för Handelskammaren Värmland och EkoVäst Invest AB samt några mindre bolag.

Paulina von Euler

Paulina von Euler

Styrelseledamot
Paulina är partner och VD för von Euler & Partners. Hon har varit verksam 25 år i branschen som förvaltare för stiftelser, privatpersoner och företag. Paulina var bland annat ansvarig på SEB för förvaltning av familjestiftelser, Särskild förvaltning. Efter SEB arbetade hon som förvaltare på Trevise Bank.

Håkan Johansson

Håkan Johansson

Styrelseledamot
Håkan Johansson är egenföretagare, affärsutvecklare och styrelseledamot. Han har en Fil Kand i Nationalekonomi och Statistik från Lunds universitet och har mångårig erfarenhet från olika chefspositioner inom Swedbank AB. Håkan sitter i styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB och Ölands Bank AB.

Leif Johansson

Leif Johansson

Styrelseledamot
Leif Johansson har ekonom examen från Stockholms Universitet och är fd vd för Sparbanken Skaraborg AB. Han har varit verksam inom svenska banker på olika positioner i över 40 år. För närvarande är han styrelseordförande i Ledsjö Vind AB (publ). Leif har tidigare varit styrelseledamot i Sparbanksgruppen, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank, samt Västra Sveriges Sparbanksförening.

Mats Lagerqvist

Mats Lagervist

Koncernchef
Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan 1987. Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vVD för Swedbank Robur AB under tiden 2004-2009. Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Mats är även styrelseordförande i MedMera Bank.

Cecilia Jeffner

Cecilia Jeffner

Styrelseledamot
Cecilia är civilekonom och vd för Bergslagens Sparbank sedan 2014. Hon har arbetat i banken i olika roller sedan 1997. Cecilia har flera olika styrelseuppdrag bland annat sitter hon i styrelsen för Svealands Risk och Compliance AB och Nyföretagarcentrum Bergslagen.