Håkan Johansson

Nuvarande uppdrag i Indecap

 • Ledamot i Indecap AB
 • Ledamot i Indecap Holding AB

Andra uppdrag

 • Delägare Empathy One
 • Ölands Bank AB – ledamot i styrelsen
 • Risk och Revisionsutskottet Ölands Bank – medlem (från april 2017)
 • Finepart Sweden AB – ledamot i styrelsen
 • Fedelta Finance AB – ledamot i styrelsen

Erfarenhet

 • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2010
 • 25 år i olika befattningar på Swedbank AB
 • Egen företagare

Ledamotens oberoende

 • Oberoende i förhållande till Indecap Holding och Indecap AB och ledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.