Cecilia Jeffner

Nuvarande uppdrag i Indecap

 • Ledamot i Indecap Fonder AB
 • Ledamot i Indecap Holding AB

Andra uppdrag

 • Sparbanken Bergslagen – styrelseordförande
 • Svealands Risk och Compliance AB – ledamot i styrelsen
 • Handelskammaren Mälardalen – fullmäktigeledamot
 • Advisory Board Handelshögskolan Örebro Universitet – ledamot i styrelsen
 • Ung Företagsamhet Örebro Län –  ledamot i styrelsen
 • Styrelseakademin Örebro – ledamot i styrelsen
 • Sparbankernas Försäkring AB – ledamot i styrelsen
 • Sparbankernas Riksförbund – ledamot i styrelsen
 • Sparbankernas Service AB – ledamot i styrelsen

Erfarenhet

 • Arbetat i Bergslagens Sparbank sedan 1997 som redovisningschef, ekonomichef, finanschef och vd.

Ledamotens oberoende

 • Ej oberoende i förhållande till Indecap Holding och Indecap AB och ledningen och ej oberoende i förhållande till större aktieägare.