BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT

Indecap är skyldig att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order för fondernas räkning. Härmed avses bolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra väsentliga förhållanden.

Våra fonder

De motparter Bolaget använder för sina aktieaffärer är:

  • Kepler Cheuvreux
  • UBS
  • Sparbanken i Karlshamn

Köp av fondandelar sker genom Swedbank AB.