Sekretesspolicy

EU:s regelverk för dataskyddsförordning medför ett förstärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas och ställer fler och hårdare krav på de företag och organisationer som behandlar personuppgifter.

På Indecap Fonder hanterar vi personuppgifter i flera syften; bland annat för att kunna administrera vår kundrelation med dig, kunna svara på eventuella frågor från dig samt att nå ut med aktuell information.

Indecap Fonder värnar alltid om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för andelsägare, leverantörer, samarbetspartners och anställda samt andra personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet.

Om du vill tillvarata dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller har andra frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta Indecaps DPO via info@indecapfonder.se.