Peter Bredelius

Nuvarande uppdrag i Indecap

 • Ledamot i Fonder AB                  

Andra uppdrag

 • Forsby Properties AB – ordförande i styrelsen
 • One Publicus Fastighets AB – ordförande i styrelsen
 • Dalmagarry Properties Ltd (Scotland), chairman
 • Opejra Sverige AB – ledamot i styrelsen
 • Preservium Property AB – ledamot i styrelsen
 • Stifta Gemensam Pensionsstiftelse – ledamot i styrelsen
 • HP Bredelius AB – ledamot i styrelsen
 • SPK Pension,  bolagsjurist och regelefterlevnadsansvarig

Erfarenhet

 • 25 år verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl

Ledamotens oberoende

 • Ej oberoende i förhållande till Indecap Holding och Indecap AB och ledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.