Peter Bredelius

Nuvarande uppdrag i Indecap

  • Ledamot i Fonder AB                  

Andra uppdrag

  • Coronatus AB – ordförande i styrelsen
  • NA Bygg Aktiebolag – ordförande i styrelsen
  • Plåtpartnergruppen Sverige AB – ledamot i styrelsen
  • Västsvensk Logistik Propco AB – ledamot i styrelsen
  • One Publicus AB – ordförande i styrelsen
  • Forsby Properties Aktiebolag – ordförande i styrelsen

Erfarenhet

  • 25 år verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl

Ledamotens oberoende

  • Ej oberoende i förhållande till Indecap Holding och Indecap AB och ledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.