Paulina von Euler

Nuvarande uppdrag i Indecap

 • Ordförande i Indecap AB
 • Ledamot i Indecap Holding AB

Andra uppdrag

 • Partner och VD för von Euler & Partners
 • Von Euler & Partner – ledamot i styrelsen
 • P. von Euler Management – ledamot i styrelsen
 • von Euler & Partner AG – ledamot i styrelsen
 • Stiftelsen Barn i Nöd – ledamot i styrelsen
 • Ulla-Carin Lindqvist Stiftelse för ALS-forskning – ledamot i styrelsen
 • Knockie Estate Ltd – ledamot i styrelsen

Erfarenhet

 • Founding Partner och VD för von Euler & Partners
 • SEB private banking
 • Trevise Bank

Ledamotens oberoende

 • Oberoende i förhållande till Indecap Holding och Indecap AB och ledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.