Helene Willberg

Nuvarande uppdrag i Indecap

  • • Ordförande i Indecap Fonder AB
    • Ledamot i Indecap Holding AB

Andra uppdrag

• Profoto Holding AB – ledamot i styrelsen
• Footway Group AB – ledamot i styrelsen
• Thule Group AB – ledamot i styrelsen
• Infrea AB – ledamot i styrelsen
• Nordic Paper Holding AB – ledamot i styrelsen
• Spotlight (tidigare Aktietorget) – ledamot i disciplinnämnden

Erfarenhet

  • • Fd VD för Alvarez & Marsal i Sverige
    • Fd VD för KPMG i Sverige och chef för KPMG:s Financial Advisory Services

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till Indecap Holding och Indecap AB och ledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.