Håkan Nordblad

Nuvarande uppdrag i Indecap

  • Ordförande i Indecap Holding AB

Andra uppdrag

  • VD för Westra Wermlands Sparbank
  • Westra Wermlands Sparbank – ledamot i styrelsen
  • Ekoväst Invest AB – vice ordförande
  • Kompetens och Kapital i Värmland AB – ordförande 
  • Affärsrådet sparbankerna – Swedbank – ordförande 

Erfarenhet

  • VD i Westra Wermlands Sparbank
  • 19 år i olika befattningar på Nordea, bland annat flertal ledande befattningar

Ledamotens oberoende

  • Ej oberoende i förhållande till Indecap Holding och Indecap AB och ledningen och ej oberoende i förhållande till större aktieägare.