INDECAP GUIDE AVKASTNINGSFOND

Indecap Guide Företagsobligationsfond och Indecap Guide Avkastningsfond har fusionerats ihop. Fusionen har skett mellan övertagande Indecap Guide Företagsobligationsfond på ena sidan och överlåtande Indecap Guide Avkastningsfond på den andra sidan (absorption). Andelsägare i Indecap Guide Avkastningsfond A har erhållit vid absorptionen fondandelar i Indecap Guide Företagsobligationsfond andelsklass A till motsvarande värde och Andelsägare i Indecap Guide Avkastningsfond C har erhållit vid absorptionen fondandelar i Indecap Guide Företagsobligationsfond andelsklass C till motsvarande värde. Fusionen skedde per den 28 februari 2022. 

Indecap Guide Avkastningsfond har en huvudsaklig inriktning som en så kallad ”long/short equity fond”. Fonden tar långa eller korta positioner (sålda eller s.k. äkta blankade) i aktier och aktierelaterade instrument, alternativt fonder med absolutavkastande fokus. 

Målet med fonden är att den ska ge positiva investeringsresultat under alla marknadsförhållanden på lång sikt och även att fonden ska överträffa utvecklingen av OMRX T-Bill index.


HandelsplatsSwedbankSH PensionIndecap IPS
Indecap Guide Avkastningsfond x x x

Fonden startade 2008-10-31. Fonden ändrade placeringsinriktning samt startade andelsklasser 2016-04-12 och bytte namn från Sparbanken Bas.

UTVECKLING I ÅR

Hittills i årUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
2022-02-280,17%-0,06%0,23%90,14

HISTORISK UTVECKLING

ÅrUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
2021-1,24%-0,21%-1,03%
2020-2,00%-0,19%-1,81%
2019-4,09%-0,54%-3,55%
2018-2,35%-0,81%-1,54%
20170,47%-0,77%1,24%
2016-1,18%-0,52%-0,66%

*Fonden ändrade placeringsinriktning samt startade andelsklasser 2016-04-12. Därför är utvecklingen per 2016 inte baserat på hela året.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.